WICCAPEDIE: Bez naděje není nic.


Nejdůležitější je mít klid na duši a každý člověk má vlastní cestu jak ho dosáhnout. Někteří věří sami sobě, jiní věří, že jim štěstí přivolává amulet, který si koupili na tržišti a další věří v Anděly.  Dle mého názoru je to velice sporné, ale nechci nikomu brát jeho naději.  Raději bych Vám chtěla ukázat knihu, která Vám může dát zase jiný pohled na věc.

Read more